ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Η BiT (Business & Information Technology) είναι εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων σε θέματα Διοίκησης, Οργάνωσης & Εκσυγχρονισμού Επιχειρήσεων...

Η επιχείρηση ΑΦΟΙ ΠΙΕΤΡΗ Ο.Ε. - BiT είναι δεσμευμένη να παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Διοίκησης προς τους πελάτες της...

Η BiT εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 από τον Φορέα Πιστοποίησης Bureau Veritas Certification"

Επίσης, η BiT, είναι πιστοποιημένη από τον ΕΟΜΜΕΧ ως Εταιρεία Θεματικών Συμβούλων με Αριθμό Μητρώου: ΜΣ-1272.

Ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών συμβούλου εξειδικευόμαστε στην εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Management...

Δίνουμε έμφαση σε κάθε ενέργεια που συγχρηματοδοτείται από Εθνικά & Κοινοτικά Προγράμματα...
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Η BiT ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών συμβούλου εξειδικεύεται στην εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Management, δίνοντας έμφαση σε κάθε ενέργεια που συγχρηματοδοτείται από Εθνικά & Κοινοτικά Προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία ειδικεύεται στα ακόλουθα:

Τμήμα Διαχειριστικών Συστημάτων
 • Μελέτη, Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Διαχειριστικών Συστημάτων ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 & ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008
 • Αναβάθμιση Διαχειριστικών Συστημάτων από ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 σε ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008
 • Συντήρηση Διαχειριστικών Συστημάτων ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008.
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Διαχειριστικών Συστημάτων ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 (Audits)

 • Μελέτη, Σχεδιασμός, & Εγκατάσταση Συστημάτων HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ή (Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου) για τον Κλάδο Τροφίμων & Ποτών, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, Codex Alimentarius.

 • Αναβάθμιση Διαχειριστικών Συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων από ΕΛΟΤ 1416:2000 ή / και Condex Alimentarius σε ΕΛΟΤ ISO 22000:2005.
 • Συντήρηση Διαχειριστικών Συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων ΕΛΟΤ ISO 22000:2005, ΕΛΟΤ 1416:2000, Codex Alimentarius.
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Διαχειριστικών Συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων ΕΛΟΤ ISO 22000:2005 (Audits)
 • Παροχή Συμβουλών για τον Λειτουργικό Σχεδιασμό Μονάδων Τροφίμων.

 • Μελέτη, Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004, EMAS
 • Συντήρηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 (Audits)

 • Μελέτη, Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας OHSAS 18001:2007 ή ΕΛΟΤ 1801:2008
 • Συντήρηση Συστημάτων Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας OHSAS 18001:2007 ή ΕΛΟΤ 1801:2008
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας OHSAS 18001:2007 ή ΕΛΟΤ 1801:2008 (Audits)

 • Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Διαχειριστικών Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών Μεσιτών Ακινήτων ΕΛΟΤ ΕΝ 15733:2010
 • Συντήρηση Διαχειριστικών Συστημάτων ΕΛΟΤ ΕΝ 15733:2010
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Διαχειριστικών Συστημάτων ΕΛΟΤ ΕΝ 15733:2010 (Audits)

 • Μελέτη, Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Διαχειριστικών Συστημάτων Υπηρεσιών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης & Κέντρων Ξένων Γλωσσών ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433:2008
 • Συντήρηση Διαχειριστικών Συστημάτων ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433:2008
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Διαχειριστικών Συστημάτων ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433:2008 (Audits)

 • Μελέτη, Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Διαχειριστικών Συστημάτων Υπηρεσιών Συνεργείων, Φανοποιείων, Πώλησης Αυτοκινήτων & Λοιπών Τροχοφόρων ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1434:2008
 • Συντήρηση Διαχειριστικών Συστημάτων ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1434:2008
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Διαχειριστικών Συστημάτων ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1434:2008 (Audits)

 • Μελέτη, Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Διαχειριστικών Συστημάτων Επικοινωνίας ΕΛΟΤ 1435:2009
 • Συντήρηση Διαχειριστικών Συστημάτων ΕΛΟΤ 1435:2009
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Διαχειριστικών Συστημάτων ΕΛΟΤ 1435:2009 (Audits)

 • Μελέτες Κύκλων Ποιότητας

 • Μελέτες Benchmarking

 • Μελέτες Αναδιοργάνωσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών / Business Process Reengineering (BPR)

 • Μελέτη, Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου ΕΛΟΤ ΕΝ 17025:2005

 • Μελέτη, Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007

 • Σύνταξη Τεχνικών Φακέλων για Σήμανση CE

 • Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

 • ΝΕΑ Επιδοτούμενα Προγράμματα
Copyright © BiT - Business Information Technology, 2009
Τηλ:   +30 210 662 1000-1 Fax:    +30 210 662 1002