ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Η BiT (Business & Information Technology) είναι εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων σε θέματα Διοίκησης, Οργάνωσης & Εκσυγχρονισμού Επιχειρήσεων...

Η επιχείρηση ΑΦΟΙ ΠΙΕΤΡΗ Ο.Ε. - BiT είναι δεσμευμένη να παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Διοίκησης προς τους πελάτες της...

Η BiT εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 από τον Φορέα Πιστοποίησης Bureau Veritas Certification"

Επίσης, η BiT, είναι πιστοποιημένη από τον ΕΟΜΜΕΧ ως Εταιρεία Θεματικών Συμβούλων με Αριθμό Μητρώου: ΜΣ-1272.

Ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών συμβούλου εξειδικευόμαστε στην εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Management...

Δίνουμε έμφαση σε κάθε ενέργεια που συγχρηματοδοτείται από Εθνικά & Κοινοτικά Προγράμματα...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Εταιρικό Προφίλ
Η BiT (Business & Information Technology) είναι εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων σε θέματα Διοίκησης, Οργάνωσης & Εκσυγχρονισμού Επιχειρήσεων με έδρα το Κορωπί. Έτος ίδρυσης 2000.

Η BiT στελεχώνεται από έμπειρους επιστήμονες και φιλοδοξεί να παρέχει υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις & οργανισμούς.

Αποδέκτες των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που φιλοδοξεί να προσφέρει είναι οι Ιδιωτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις της Ελλάδας.

Ξεκινώντας από την διαπίστωση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε αποδέκτη, την προσέγγιση των ρεαλιστικών λύσεων, η BiT προχωρά στη δημιουργία μεθόδων και συγκεκριμένων σχεδίων αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Διαθέτοντας μια αξιόλογη εμπειρία στην διαχείριση και υλοποίηση Εθνικών & Κοινοτικών Προγραμμάτων η BiT αναζητά και τους τρόπους χρηματοδότησης των αναπτυξιακών σχεδίων και διεργασιών των επιχειρήσεων & οργανισμών.

Οι ιδρυτές της BiT, και οι συνεργάτες της συνθέτουν μια επιστημονική ομάδα με αξιοσημείωτη εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και φιλοδοξούν να βοηθήσουν τις Ελληνικές επιχειρήσεις:

  • για να αναπτύξουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τα οποία θα καθορίσουν τη μελλοντική τους επιτυχία
  • για να αποκτήσουν τη θέση που τους αξίζει στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά
Copyright © BiT - Business Information Technology, 2009
Τηλ:   +30 210 662 1000-1 Fax:    +30 210 662 1002