ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε για τις ανάγκες και τις προσδοκίες της επιχείρησής σας. Με ένα ραντεβού ή ένα απλό τηλεφώνημα, μπορείτε σήμερα να πληροφορηθείτε για τις δυνατότες ανάπτυξης που σας δίνονται μέσω των προγραμμάτων επιχορηγήσεων, πιστοποιήσεων, συμβουλευτικών υπηρεσιών κι εκπαίδευσης.

Οι ιδρυτές της BiT και οι συνεργάτες της συνθέτουν μια επιστημονική ομάδα με αξιοσημείωτη εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και φιλοδοξούν να βοηθήσουν τις Ελληνικές επιχειρήσεις.

Μπορείτε κι εσείς σήμερα, να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία και να προχωρήσετε την επιχείρησή σας ένα βήμα μπροστά:

ΒiT - Business & Information Technology
Βασιλέως Κωνσταντίνου 198
194 00 - Κορωπί Αττικής
Τηλ. 210 662 1000-1
Fax 210 662 1002
E-Mail: info@bit.com.gr

Copyright © BiT - Business Information Technology, 2009
Τηλ:   +30 210 662 1000-1 Fax:    +30 210 662 1002